سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

نمایش عروسک‌های آزا قناعت در دوشنبه

653 بازدید ۲۰ دی ۱۳۹۵ کد : 33

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

نمایش عروسک‌های آزا قناعت

روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در مرکز فرهنگ "باختر" در شهر دوشنبه یک نمایشگاه عروسک‌های آزا قناعت، عروسک ساز معروف در تاجیکستان، برگزار شد. پولی که از فروش این عروسک‌ها به دست آمده، به یک مدرسه ویژه موسیقی و برای کمک به کودکان بااستعداد اختصاص داده می‌شود. مرکز فرهنگی "باختر" که برنامه‌های مختلف فرهنگی برگزار می‌کند، دو روز دیگر پانزدهمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد.

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه

سفرآقا همراه با عروسک های آزا قناعت در دوشنبه