ترانزیت به چه معناست ؟

ترانزیت به چه معناست ؟

368 بازدید ۱۸ دی ۱۳۹۵ کد : 26

ترانزیت به چه معناست ؟

ترانزیت به چه معناست ؟

ترانزیت به چه معناست ؟

ترانزیت یعنی تعویض هواپیما در شهر واسطه ، بطور مثال پرواز امارات به سیدنی از تهران به دبی می رود و آنجا مسافر چند ساعتی در فرودگاه دبی خواهد بود و با هواپیمای دیگری از دبی به سیدنی پرواز خواهد گرد. برخی از فرودگاه ها برای ترانزیت مسافر نیاز به ویزای ترانزیت دارند چرا که مسافر باید از گیت خارج شود و به ترمینال دیگری برود، بنابراین می تواند وارد شهر واسطه خواهد شد.