منظور از بلیط چارتری و سیستمی چیست ؟

منظور از بلیط چارتری و سیستمی چیست ؟

232 بازدید ۱۸ دی ۱۳۹۵ کد : 25

منظور از بلیط چارتری و سیستمی چیست ؟

منظور از بلیط چارتری و سیستمی چیست ؟

منظور از بلیط چارتری و سیستمی چیست ؟

پروازهایی که بطور معمول طبق برنامه شرکت های هواپیمائی در سیستم فروش آژانس های مسافرتی وجود دارد و شامل کلاس های پروازی مختلف و نرخ های مختلف، شرایط تغییر و استراداد طبق قوانین هر یک از این شرکت ها و البته سازمان هواپیمایی جهانی به اصطلاح سیستمی قلمداد میشود. اما بلیت هایی که به اصلاح چارتری هستند شامل شرایط و قیمت خاص می باشند که معمولا تاریخ رفت و برگشت مشخص و غیر قابل تغییر و استرداد می باشند. اغلب این پروازها برای پکیج های مسافرتی استفاده شده و در بعضی از مسیرها فصلی و یا در زمان خاص هستند.